Novinky

20. dubna 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z bytovky na ul. 1 máje na retranslaci na kostele. Do této doby byla optická síť připojená pomocí dvou mikrovlnných 80 GHz spojů v kaskádě za sebou, teď byl jeden z nich nahrazen optickou trasou.

17. března 2018 - Nezamyslice - Konečně se sešlo počasí, venkovní teplota a časový prostor dodavatelské firmy a podařilo se zafouknout Mikrotrubičky do rovaděčů na ulicích Trávníky, Nezamyslova a na náměstí. Zprovozňování optické sítě v další části Nezamyslic se tak může rozběhnout.

7. března 2017 - Nezamyslice - Spuštění optické sítě v Nezamyslicích. Prozatím je optika dostupná pouze na ulici 1. máje od mostu po školu.

17. ledna 2017 - Nezamyslice - Byl přestavěn spoj z kostela na bytovku 1. máje 361 do technologie 80 GHz.

1. prosince 2016 - Nezamyslice - Byl přestavěn spoj z Nádražní na kostel do technologie 80 GHz.

29. března 2016 - Koválolvice-Osíčany - Na přípojný bod v Koválovicích byla přidána sektorová anténa, která pokrývá dosud problematickou část Osíčan. Byly tím odstraněny problémy s kvalitou připojení k Internetu u několika účastnických přípojek.

4. března 2016 - Koválovice-Osíčany - Byl vyměněn podávací spoj z Tištína do Osíčan na novější technologii.

22. února 2016 - Nezamyslice - Na kostel byla přidána další sektorová anténa, směřující směrem do Nám. děk. Fr. Kvapila. Účastnické přípojky pak byly rozděleny tak, že se znížilo zatížení původního jediného zařízení.

11. února 2016 - Hradčany - Byl vyměněn podávací spoj do Hradčan na novější technologii.

2. února 2016 - Nezamyslice - Na přípojný bod na Nádražní ulici byla přidána sektorová anténa, účastnické přípojky pak byly rozděleny tak, že se znížilo zatížení původního zařízení.

24. června 2015 - Dřevnovice - Byl přestavěn páteřní spoj z mateřské školy na okály.

20. června 2015 - Dobromilice - Na kostele v Dobromilicích byl postaven nový přípojný bod v technologii 5 GHz směrem ke křišti.

15. června 2015 - Dobromilice, Hradčany - Byl přestavěn páteřní spoj z dobromilického kostela na přípojné body na "Hradčanské ulici" a v Hradčanech.

12. června 2015 - Dobromilice - Byl přestavěn páteřní spoj do Dobromilic na technologii 10 GHz. Vyřešil se tím problém s občasným rušením na starém spoji, současně se zvýšila i propustnost spoje.

Kontakt

Zbyněk Burget
Mlýnská 397
Nezamyslice u Prostějova
798 26

Telefon:
588 580 000-1
739 930 931

E-mail:
info(at)burgnet.cz

Údaje o firmě v registru firem

Přihlášení

 Vítáme vás na stránkách!

Naše firma se zabývá poskytováním telekomunikačních služeb - připojení k Internetu a telefonní služby v pevné i mobilní síti. Dále se zabýváme prodejem a servisem výpočetní a telekomunikační techniky, správou sítí a poradenstvím a službami v oblasti software a hardware.

Doufáme, že zde na stránkách naleznete veškeré informace, pokud se chystáte našich služeb začít využívat.

Pro stávající zákaznky jsou zde umisťovány zprávy o provozu, údržbě a jiných událostech, které se na síti BurgNET udály nebo se v blízké budoucnosti plánují.

 


 

Aktuality:

Změna všeobecných podmínek 1.6.2018

Musíme Vás informovat o tom, že v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Evropské komise dochází ke dni 1. června 2018 k dalším změnám Všeobecných podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb. Nové všeobecné podmínky naleznete >ZDE<. Na stránce Služby a ceny naleznete v příslušné části rovněž další informace o smluvní dokumentaci.

Rovněž si Vás dovolujeme informovat, že pokud návrh změn Všeobecných podmínek písemně neodmítnete do 1. června 2018, platí, že návrh přijímáte. Pokud návrh písemně odmítnete, máte rovněž právo současně písemně vypovědět příslušnou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, a to bezúplatně, bez sankcí a s okamžitou účinností.

Změna všeobecných podmínek 1.1.2018

V souladu s novelizací zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích si Vás tímto dovolujeme informovat, že s účinností ke dni 1. ledna 2018 dochází ke změnám Všeobecných podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb. ZDE. Na stránce Služby a ceny naleznete v příslušné části rovněž další informace o smluvní dokumentaci.

Rovněž si Vás dovolujeme informovat, že pokud návrh změn Všeobecných podmínek písemně neodmítnete do 1. ledna 2018, platí, že návrh přijímáte. Pokud návrh písemně odmítnete, máte rovněž právo současně písemně vypovědět příslušnou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, a to bezúplatně, bez sankcí a s okamžitou účinností.

V Nezamyslicích byla spuštěna optická síť

Dne 7. března 2017 byla v Nezamyslicích optická síť. Prozatím je aktivní pouze část obsluhovaná přímo ze serverovny, což je ulice 1. máje oboustranně od mostu po základní školu.
Pro letošní rok je v plánu stavba optické sítě na náměstí a v části uice Nezamyslova (od staré hasičárny po chodník na Trávníky).
Pokud půjde vše podle plánu, měla by být během letoška optika dostupná i na Trávníkách, na náměstí a ve výše zmíněné části ulice Nezamyslova.

Změny v ceníku mobilní služby Mobil21 od 30.4.2016

Od 30. dubna 2016 dochází na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120 ke změně účtování roamingových služeb v rámci zemí EU. Nově jsou hovory, SMS a data v zemích EU účtovány stejně, jako v České republice a je k nim pouze připočítá tzv. Příplatek v Roamingu.

Nový ceník si můžete prohlédnout >ZDE<