Novinky

21. února 2019 - Nezamyslice - Vypnutý historicky nejstarší přípojný bod v technologii 2,4 GHz na ulici Nádražní.

29. ledna 2019 - Nezamyslice - Spuštěn nový přípojný bod v ulici Komenského.

26. listopadu 2018 - Nezamyslice - Dokončení stavby optické sítě ve zbytku ulice Nezamyslova a v části ulice Tjabinova.

7. července 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z mikrovlnného spoje do optiky. Konektivita do sítě tak je k dnešnímu dni 2× 1 gbit/s, jedná se o dvě zálohované konektivity, jedna do peeringového uzlu VUT Brno, druhá do routeru NWT v Praze.

1. května 2018 - Nezamyslice - Oficiální spuštění další části optické sítě. Připojení na optiku je tak dostupní v celé lokalitě Trávníky, na Náměstí děk. Fr. Kvapila a v části ulice Nezamyslova.

20. dubna 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z bytovky na ul. 1 máje na retranslaci na kostele. Do této doby byla optická síť připojená pomocí dvou mikrovlnných 80 GHz spojů v kaskádě za sebou, teď byl jeden z nich nahrazen optickou trasou.

17. března 2018 - Nezamyslice - Konečně se sešlo počasí, venkovní teplota a časový prostor dodavatelské firmy a podařilo se zafouknout Mikrotrubičky do rovaděčů na ulicích Trávníky, Nezamyslova a na náměstí. Zprovozňování optické sítě v další části Nezamyslic se tak může rozběhnout.

7. března 2017 - Nezamyslice - Spuštění optické sítě v Nezamyslicích. Prozatím je optika dostupná pouze na ulici 1. máje od mostu po školu.

17. ledna 2017 - Nezamyslice - Byl přestavěn spoj z kostela na bytovku 1. máje 361 do technologie 80 GHz.

1. prosince 2016 - Nezamyslice - Byl přestavěn spoj z Nádražní na kostel do technologie 80 GHz.

29. března 2016 - Koválolvice-Osíčany - Na přípojný bod v Koválovicích byla přidána sektorová anténa, která pokrývá dosud problematickou část Osíčan. Byly tím odstraněny problémy s kvalitou připojení k Internetu u několika účastnických přípojek.

4. března 2016 - Koválovice-Osíčany - Byl vyměněn podávací spoj z Tištína do Osíčan na novější technologii.

22. února 2016 - Nezamyslice - Na kostel byla přidána další sektorová anténa, směřující směrem do Nám. děk. Fr. Kvapila. Účastnické přípojky pak byly rozděleny tak, že se znížilo zatížení původního jediného zařízení.

11. února 2016 - Hradčany - Byl vyměněn podávací spoj do Hradčan na novější technologii.

2. února 2016 - Nezamyslice - Na přípojný bod na Nádražní ulici byla přidána sektorová anténa, účastnické přípojky pak byly rozděleny tak, že se znížilo zatížení původního zařízení.

24. června 2015 - Dřevnovice - Byl přestavěn páteřní spoj z mateřské školy na okály.

Kontakt

Zbyněk Burget
Mlýnská 397
Nezamyslice u Prostějova
798 26

Telefon:
588 580 000-1
739 930 931

E-mail:
info(at)burgnet.cz

Údaje o firmě v registru firem

Přihlášení

Připojení k internetu

Připojení k internetu je v síti BurgNET v současnosti realizováno především bezdrátově v obcích Dobromilice, Doloplazy (včetně části Poličky), Dřevnovice, Hradčany, Koválovice-Osíčany, Mořice (části obce, kde není dostupná optická síť), Nezamyslice u Prostějova (včetně části Těšice), Pavlovice u Kojetína, Pivín, Tištín a Víceměřice.

V přibližně polovině obce Mořice je v provozu optická síť, přesný popis oblasti pokryté optickou sítí je popsán v části "Technologie".

V bytovkách, panelácích a některých řadovkách, kde je více klientských přípojek, je zřízena pevná ethernetová síť a ve výstavbě je v několika lokalitách síť optická.

Ceny připojení k Internetu
Služba Cena v Kč / měs.
bez DPH s DPH
Ceny sdílených linek
rychlost připojení agregace  
Připojení technologií WiFi 2,4 GHz
3 mbit/s 1:3 248,- 300,-
4,5 mbit/s 1:3 330,50 400,-
6 mbit/s 1:3 413,- 500,-
Připojení technologií WiFi 5,5 GHz
6 mbit/s 1:6 248,- 300,-
9 mbit/s 1:6 330,50 400,-
12 mbit/s 1:6 413,- 500,-
Připojení pevnou linkou
10 mbit/s 1:10 248,- 300,-
15 mbit/s 1:10 330,50 400,-
20 mbit/s 1:10 413,- 500,-
Připojení optikou nebo pevnou linkou v páteřních uzlech
20 mbit/s 1:20 248,- 300,-
30 mbit/s 1:20 330,50 400,-
40 mbit/s 1:20 413,- 500,-
Ceny vyhrazených linek
Ceny jsou stanoveny individuálně

 

Ceny dalších služeb a úkonů
Služba Cena v Kč
bez DPH s DPH
Ceny za zřízení účastnické přípojky
Při použití vlastního zařízení zdarma
Při použití zařízení koupeného od poskytovatele zdarma
Při použití zařízení pronajatého od poskytovatele zdarma

Při použití bezdrátového zařízení poskytovatele

1 488,- 1 800,-
Připojení k ethernetové síti 1 488,- 1 800,-
Při použití bezdrátového zařízení poskytovatele nebo připojení k ethernetové síti u smlouvy s časovým závazkem na 24 měsíců
zdarma
Připojení k optické síti
(současně je navíc vyžadován časový závazek na 24 měsíců)
 2 479,-
 3 000,-
Ceny za další úkony
Změření signálu a návrh zařízení zdarma
Montáž zařízení (bez ceny zařízení) do 1 000,- do 1 210,-
(cena za hod. práce) 248,- 300,-
Měsíční platba za pronájem zařízení 83,- 100,-
Upomínka při neuhrazení platby 80,- 80,-
Reaktivační poplatek při pozastavení služby z důvodu neplacení 248,- 300,-

Vzor smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Vzor specifikace telekomunikačních služeb
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné od 1.1.2018
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné od 1.6.2018

 

Pevné telefonní služby

Telefonní služby v pevné telefonní síti jsou poskytovány technologií VoIP, což znamená, že telefonní přístroj není zapojen do kabelové sítě ale do sítě internet.

Ceny volání v ČR
Služba   cena v Kč / min. včetně DPH
Volání ve vlastní a v partnerských sítích*  zdarma
Volání do pevných sítí Ve špičce
(pracovní dny 7.00 - 19.00 hod.)
0,48
Mimo špičku
(19.00 - 7.00 hod., víkendy, svátky)
0,36
Volání do sítě MOBIL21
0,70
Volání do ostatních mobilních síti  1,29
SMS  1,20

Pro výpočet přesné ceny za hovor je (z hlediska zaokrouhlování) určující cena bez DPH. Účtována je vždy celá 1. minuta hovoru, pak je hovor účtován po 30 sekundách (tarifikace 60+30).

* Partnerské VoIP sítě, do nichž je volání zdarma: 4Consult s.r.o.; 802.VOX (RIO Media, a.s.); CESNET, z.s.p.o.; ERIvoip (Český bezdrát s.r.o.); FAYN Telecommunications s.r.o.; Ha-loo (ha-vel voice a.s.); VOIPEX (IPEX a.s).; OpavaNet, a.s.; VašeSíť (LAM Plus s.r.o.); VOINET (Jstel) a sítě projektů e164, FreeVoice, Free World Dialup (FWD) a SIPphone.

Kompletní ceník telefonních služeb v pevné síti

Vzor smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb Vzor specifikace telekomunikačních služeb
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb
Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

 

Mobilní telefonní služby

Služby jsou poskytovány v síti MOBIL21. Jedná se o virtuálního operátora, který má signálem pokrytou celou Českou rebubliku (využívá infrastruktury vysílačů firmy T-Mobile).

Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu i na poskytování připojení k internetu. V případě, že je zákazníkovi poskytováno současně připojení k internetu, má slevu na mobilní telefonní služby a platí „cena s internetem“.

Přehled mobilních hlasových tarifů
Tarif Volné minuty
Volné SMS Volná data cena v Kč včetně DPH
základní cena
cena s internetem
Tarif 35
0 0 0 34,99
33,-
Tarif 99
100
0
0
99,- 94,-
Tarif 199 200 20 0
199,- 189,-
Tarif 299
150
30
300 MB
299,- 284,-
Zdarma ve vlastní síti
129,- 119,-

Po vyčerpání volných minut je hovorné účtováno podle standardního ceníku za volání.

 

Ceny volání v ČR
  cena v Kč včetně DPH
základní cena
cena s internetem
Volání v síti MOBIL21
0,80
0,70
Volání do vlastní pevné sítě
0,80 0,70
Volání do ostatních sítí (mobilních i pevných)
1,49
1,39
SMS ve vlastní síti
1,20 1,-
SMS do ostatních sítí
1,20 1,20
MMS  4,50  3,99

Pro výpočet přesné ceny za hovor je (z hlediska zaokrouhlování) určující cena bez DPH. Účtována je vždy celá 1. minuta hovoru, pak je hovor účtován po 1 sekundě (tarifikace 60+1).

Kompletní ceník mobilních telefonních služeb

Vzor smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb Vzor specifikace telekomunikačních služeb
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb
Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

 

IPTV televizní vysílání

IPTV je technologie šíření televizního vysílání přes internet. Provozovatelem televizního vysílání je společnost Sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČO: 01607910

Z licenčních důvodů je možné IPTV zprostředkovat pouze pro zákazníky, kteří mají zřízenou přípojku k internetu přes síť BurgNET. Ke každému paušálu na poskytování připojení k internetu je možné zřídit pouze jednu přípojku IPTV a to pouze na osobu, se kterou je sepsána smlouva na poskytování telekomunikačních služeb.

Pro spolehlivý provoz IPTV je nutná přípojka bezdrátovou technologií v pásmu 5,5 GHz nebo připojení pevnou sítí (ethernetovou nebo optickou).
V případě internetového připojení přes pevnou optickou nebo ethernetovou síť je vysílání příslušných kanálů dostupné v HD kvalitě.

Základní služba je přípojka s balíčkem START a umožňuje sledovat v jednom okamžiku dva televizní streamy na PC nebo přenosném zařízení (chytrý telefon, tablet). Znamená to, že můžete sledovat dva (libovolné) TV programy na dvou (libovolných) zařízeních. Podporovány jsou operační systémy Windows, Mac OS X, Linux, Android 4.1+, iOS 10+, Windows Phone 8+. Balíček START je možné rozšířit o další balíčky programů.

Balíčky televizních programů
Balíček cena za měsíc
v Kč včetně DPH
START
65,-
BASIC
349,-
HBO
225,-
HBO GO samostatně 129,-
HBO + HBO GO 255,-
HBO MAX PACK 279,-
Filmbox
139,-
FILMOVÝ
129,-
DĚTSKÝ 65,-
DOKU 99,-
RELAXXX 250,-
SPORT 185,-
MAX 399,-
MAXI 649,-
FILMY 125,-
Be2Can GO 98,-

 

Rozšíření sledování a doplňkové služby

Služba cena za měsíc
v Kč včetně DPH
Timeshift + nahrávky + NP+
49,-
Nahrávky 120 hodin 85,-
SmartTV 2× 15,-
Set-top box 2× 15,-
Set-top box Arris 1× 15,-
AppleTV 35,-
Navýšení o 2 streamy 30,-

SmartTV / Set-top box - zpřístupnění příslušného počtu streamů pro sledování vysílání na SmartTV nebo set-top boxu.

Podpora SmartTV: Samsung: modely 2012 a novější

LG:

modely se systémem WebOS, NetCast modely 2012 a novější
Panasonic Viera: modely 2013 a novější
Hisense: modely 2018 a novější (pro modely 2016 a 2017 je aplikace ve vývoji)
přístroje s AndroidTV: plná podpora (do této kategorie patří i set-top box SledovaniTV AndroidTV)

Timeshift + nahrávky + NP+ - Možnost sledování pořadů až 7 dní zpětně, 50 hodin nahrávek a sledování kanálů skupin Nova a Prima kdekoli na území EU.

Ceny Set-top boxů:

SledováníTV Android box IV 2 250,- Kč
SledováníTV AndroidTV box 2 550,- Kč
Motorola Arris VIP 4202 2 550,- Kč

Podmínkou pro používání služby je registrace účastníka na stránkách provozovatele služby.

Po registraci jsou novému zákazníkovi nastaveny na 14 dní na vyzkoušení zdarma balíčky START, SmartTV 2× a Timeshift + nahrávky + NP+.

 

 

Ceník TV vysílání včetně přehledu kanálů v jednotlivých balíčcích

Ceník TV vysílání včetně přehledu kanálů v jednotlivých balíčcích od 1.5.2019

 

Servis výpočetní techniky

Ceny servisních prací
Služba Cena v Kč
bez DPH s DPH
Hardware a montáž PC
Přidání/výměna komponenty nebo periferie bez instalace software
přidání / výměna součásti PC nevyžadující instalaci software (RAM, CPU, chladič,...)
100,- 121,-
Přidání/výměna komponenty nebo periferie s instalací software
instalace a konfigurace součásti PC vyžadující instalaci software (VGA, HDD, tiskárny,..)
200,- 242,-
Diagnostika závady včetně zjištění ceny vadných komponent v PC
diagnostika, lokalizace vadné komponenty v PC, návrh postupu řešení a ceny opravy
200,- 242,-
Test funkčnosti komponenty
diagnostika, test funkčnosti jednotlivé HW komponenty
100,- 121,-
Sestavení PC – záruka na PC dle komponent
montáž, zahoření, instalace OEM software
záruka na PC dle komponent, záruka na práci technika 2 roky
500,- 605,-
Sestavení PC – záruka na PC 36 měsíců
montáž, zahoření, instalace OEM software
záruka na celé PC 3 roky, záruka na práci technika 3 roky
900,- 1 089,-
Práce technika na hardware / 1 hod.
ostatní práce na HW neuvedené v předchozích kategoriích - základní hodinová sazba
350,- 424,-

 

Software

Instalace MS Windows
instalace operačního systému MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 včetně všech ovladačů a aktualizací.
800,- 968,-
Instalace aplikačního software
standardní instalace (Office, antivirový software, Corel Draw,…)
200,- 242,-
Instalace a základní konfigurace serverového operačního systému
instalace a základní konfigurace operačního systému MS Windows Server, Small Business Server, Novell, UNIX…
5 000,- 6 050,-
Odvirování PC
antivirová kontrola včetně odvirování PC a odstranění spyware
300,- 363,-
Obnova smazaných dat
v ceně je obnova max. 100 souborů nebo max. 2 GB dat
Cena za obnovu smazaných souborů je účtována buď za počet obnovených souborů nebo za objem obnovených dat, podle toho, která vyjde jako nižší.
200,- 242,-
cena za obnovení každého dalšího započatého GB dat 10,- 12,-
cena za obnovení každých dalších 100 souborů 20,- 24,-
Dohledání, download a vypálení ovladače/aktualizace na CD
dohledání a stažení ovladače, aktualizace programů atp. z internetu a vypálení na CD-R médium (včetně 1ks média)
200,- 242,-
Práce technika na software / 1 hod. - základní SW na stanicích
ostatní práce na základním SW (operační systém, běžný kancelářský software)
350,- 424,-
Práce technika na software / 1 hod. - specializovaný a serverový SW
práce na spec. SW pro stanice a serverovém SW (MS Server, UNIX, firewally, VPN,…)
600,- 726,-

 

Ostatní služby

Preventivní prohlídka PC
kontrola kabeláže, chlazení, uchycení karet a mechanik, vyčištění od prachu, antivirová kontrola, údržba operačního systému
500,- 605,-
Klonování HDD 1:1
vytvoření přesné kopie všech dat a programů z jednoho HDD na druhý
300,- 363,-
Záloha dat na CD-R, DVD±R, BlueRay
záloha vybraných dat z HDD na CD-R, DVD±R nebo BlueRay médium včetně 1 ks média
250,- 303,-
Další médium CD-R, DVD±R nebo BlueRay pro zálohu dat 50,- 61,-
Výjezd technika - cena za 1km
výjezd technika - cena za kilometr (v ceně je započítán čas technika strávený na cestě)
7,- 8,50
Doručení PC k zákazníkovi
doprava počítače k zákazníkovi (bez instalace a předvedení)
zdarma
Komfortní doručení PC k zákazníkovi
Vybalení, zapojení a předvedení PC u zákazníka, základní zaškolení obsluhy
400,- 484,-
Technická podpora
technická podpora po telefonu, ICQ nebo e-mailem
zdarma

 

Administrace informačních systémů

Zpoplatnění administrace pracovních stanic, serverů a počítačových sítí je řešeno placením hodinové sazby nebo měsíčních paušálních poplatků se zvýhodněným tarifem.

Ceny administračních prací
Služba volné hodiny Měsíční paušál v Kč Cena za hod. navíc v Kč
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Administrace pracovních stanic
Základní hodinová sazba 0 0,- 0,- 350,- 424,-
Admin K4 4 1 275,- 1 543,- 315,- 381,-
Admin K8 8 2 300,- 2 783,- 275,- 333,-
Admin K16 16 4 100,- 4 961,- 225,- 272,-
Admin K32 32 7 000,- 8 470,- 175,- 212,-
Administrace serverových systémů
Základní hodinová sazba 0 0,- 0,- 600,- 726,-
Admin S4 4 2 180,- 2 638,- 540,- 653,-
Admin S8 8 3 900,- 4 719,- 470,- 569,-
Admin S16 16 7 000,- 8 470,- 380,- 460,-
Admin S32 32 12 000,- 14 520,- 300,- 363,-