Novinky

14. února 2023 - Dřevnovice - Drobná přestavba přípojného bodu na mateřské škole.

13. února 2023 - Nezamyslice - Drobná přestavba přípojného bodu na kostele.

27. října 2022 - Tištín - Výměna problematického 10 GHz spoje do Tištína na jednotky Alcoma.

23. září 2022 - Mořice - Sprovoznění optiky na Vrchoslavské.

20. května 2022 - Nezamyslice - Sprovoznění optiky na západní straně ulice Nádražní.

17. května 2022 - Nezamyslice - Sprovoznění páteřní optické trasy přes Nezamyslice. Veškerá kritická technologie byla přemístěna do serverovny. Všechny spoje po Nezamyslicích tak už běží na optice.

16. května 2022 - Dřevnovice - Sprovoznění sítě na KODUSu.

15. ledna 2022 - Nezamyslice - Dokončeny všechny změny v HW i SW konfiguraci po přechodu na připojení přes VUT Brno. O konektivitu se nyní starají dva HW routery net-x připojené ke core switchi tak, že celý systém, je plně redundantní.

20. prosince 2021 - Nezamyslice - Změna poskytovatele konektivity - veškerou konektivitu od dnešního dne máme pouze od VUT Brno. celková konektivita je 3 gbit/s a to dvěma na sobě nezávislými optickými okruhy.

12. března 2020 - Víceměřice - Kompletní přestavba přípojného bodu u Ševčíků, včetně páteřního spoje z Nezamyslic.

3. března 2020 - Nezamyslice - Výměna hlavního routeru. Použito zařízení Net-X vyvinuté na VUT Brno.

18. února 2020 - Nezamyslice - Přestavba spoje z kostela na bytovku Vyškovská 416 do technologie 60 GHz s propustností 1 gbit/s.

21. ledna 2020 - Dřevnovice - Modernizace spoje z MŠ na Útěky.

Kontakt

Zbyněk Burget
Mlýnská 397
Nezamyslice u Prostějova
798 26

Telefon:
588 580 000-1
739 930 931

e-mail: info(at)burgnet.cz

datová schránka: qujrps2

Údaje o firmě v registru firem

Přihlášení

Připojení k internetu

Připojení k internetu je v síti BurgNET v současnosti realizováno především bezdrátově v obcích Dobromilice, Doloplazy (včetně části Poličky), Dřevnovice, Hradčany, Koválovice-Osíčany, Mořice (části obce, kde není dostupná optická síť), Nezamyslice u Prostějova (včetně části Těšice tam, kde nené dostupná optická síť), Pavlovice u Kojetína, Pivín, Tištín a Víceměřice.

V přibližně polovině obcí Mořice a Nezamyslice je v provozu optická síť, přesný popis oblastí pokrytých optickou sítí je popsán v části "Technologie".

V bytovkách, panelácích a některých řadovkách, kde je více klientských přípojek, je zřízena pevná ethernetová síť a ve výstavbě je v několika lokalitách síť optická.

Ceník připojení k Internetu
Služba Cena v Kč / měs.
bez DPH s DPH
Ceny sdílených linek
Připojení technologií WiFi 2,4 a 5,5 GHz
6 mbit/s 248,- 300,-
9 mbit/s 330,50 400,-
12 mbit/s 413,- 500,-
Připojení technologií WiFi 5,5 GHz s protokolem TDMA
10 mbit/s 248,- 300,-
15 mbit/s 330,50 400,-
20 mbit/s 413,- 500,-
Připojení pevnou linkou v bytových domech s pevnou ethernetoou sítí
20 mbit/s 248,- 300,-
30 mbit/s 330,50 400,-
40 mbit/s 413,- 500,-
Připojení optickou nebo pevnou linkou v páteřních uzlech
30 mbit/s 248,- 300,-
50 mbit/s 330,50 400,-
100 mbit/s 413,- 500,-
Ceny vyhrazených linek
Ceny jsou stanoveny individuálně

Linky o rychlostech do 10 mbit/s jsou vhodné pro běžnou práci na internetu - prohlížení webových stránek, e-mail, sociální sítě, hraní jednodušších her, občasné sledování vireostremu na jednom zařízení.

Rychlost 12 mbit/s je vhodná pro domácnosti / malé firmy s několika počítači, hraní on-line her, případně pro sledování TV vysílání nebo videostremu ve FullHD kvalitě na jednom zařízení.

Rychlosti 20 až 30 mbit/s najdou využití při hraní náročnějších on-line her, sledování TV a videostreamů na dvou až třech zařízeních, stahování a nebo odesílání středně velkých objemů dat.

Rychlosti 40 - 50 mbit použijete tam, kde potřebujete kombinovat současně všechny výše uvedené služby a stahovat nebo odesílat velké objemy dat.

Rychlost 100 mbit/s je určena pro nejnáročnější uživatele, kteří chtějí připojení k internetu bez jakýchkoli kompromisů.

 

Rychlosti služby definované podle VO-S/1/08.2020-9 (součást ceníku)
Rychlost
inzerovaná (název služby) maximální běžně dostupná minimální
6 mbit/s 6 mbit/s 3,6 mbit/s 1,8 mbit/s
9 mbit/s 9 mbit/s 5,4 mbit/s 2,7 mbit/s
10 mbit/s 10 mbit/s 6 mbit/s 3 mbit/s
12 mbit/s 12 mbit/s 7,2 mbit/s 3,6 mbit/s
15 mbit/s 15 mbit/s 9 mbit/s 4,5 mbit/s
20 mbit/s 20 mbit/s 12 mbit/s 6 mbit/s
30 mbit/s 30 mbit/s 18 mbit/s 9 mbit/s
40 mbit/s 40 mbit/s 24 mbit/s 12 mbit/s
50 mbit/s 50 mbit/s 30 mbit/s 15 mbit/s
100 mbit/s 100 mbit/s 60 mbit/s 30 mbit/s

Maximální rychlost stahování (download) a odesílání (upload) dat odpovídá rychlosti inzerované v ceníku.

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a odesílání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60% hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo odesílání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30% hodnoty rychlosti inzerované.

Hodnoty uváděných rychlostí odpovídají TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního síťového modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

 

Ceny dalších služeb a úkonů
Služba Cena v Kč
bez DPH s DPH
Ceny za zřízení účastnické přípojky
Při použití vlastního zařízení zdarma
Při použití zařízení koupeného od poskytovatele zdarma
Při použití zařízení pronajatého od poskytovatele zdarma
Při použití bezdrátového zařízení poskytovatele 1 488,- 1 800,-
Připojení k ethernetové síti 1 488,- 1 800,-
Připojení k optické síti
2 479,-
3 000,-
každá další přípojka k optické síti 1 240,- 1 500,-
Změna adresy optické přípojky 1 240,- 1 500,-
Měsíční platba za přístupový okruh 170,- 206,-
měsíční cena za přístupový okruh při pronájmu více přístupových okruhů 130,- 157,-
Ceny za další úkony
Změření signálu a návrh zařízení zdarma
Montáž zařízení (bez ceny zařízení) do 992,- do 1 200,-
(cena za hod. práce) 248,- 300,-
Měsíční platba za pronájem zařízení 83,- 100,-
Upomínka při neuhrazení platby 80,- 80,-
Reaktivační poplatek při pozastavení služby z důvodu neplacení 248,- 300,-

Vzor smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Vzor specifikace telekomunikačních služeb
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné do 30.4.2021
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné od 1.5.2021

 

 

Pevné telefonní služby

Telefonní služby v pevné telefonní síti jsou poskytovány technologií VoIP, což znamená, že telefonní přístroj není zapojen do kabelové sítě ale do sítě internet.

Ceník volání v ČR
Služba cena v Kč / min. včetně DPH
Volání ve vlastní a v partnerských sítích*  zdarma
Volání do pevných sítí Ve špičce
(pracovní dny 7.00 - 19.00 hod.)
0,48
Mimo špičku
(19.00 - 7.00 hod., víkendy, svátky)
0,36
Volání do sítě MOBIL21
0,70
Volání do ostatních mobilních síti  1,29
SMS  1,20

Pro výpočet přesné ceny za hovor je (z hlediska zaokrouhlování) určující cena bez DPH. Účtována je vždy celá 1. minuta hovoru, pak je hovor účtován po 30 sekundách (tarifikace 60+30).

* Partnerské VoIP sítě, do nichž je volání zdarma: 4Consult s.r.o.; 802.VOX (RIO Media, a.s.); CESNET, z.s.p.o.; ERIvoip (Český bezdrát s.r.o.); FAYN Telecommunications s.r.o.; Ha-loo (ha-vel voice a.s.); VOIPEX (IPEX a.s).; OpavaNet, a.s.; VašeSíť (LAM Plus s.r.o.); VOINET (Jstel) a sítě projektů e164, FreeVoice, Free World Dialup (FWD) a SIPphone.

Kompletní ceník telefonních služeb v pevné síti

Vzor smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Vzor specifikace telekomunikačních služeb
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné do 30.4.2021
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné od 1.5.2021
Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

 

Mobilní telefonní služby

Služby jsou poskytovány v síti MOBIL21. Jedná se o virtuálního operátora, který má signálem pokrytou celou Českou rebubliku (využívá infrastruktury vysílačů firmy T-Mobile).

Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu i na poskytování připojení k internetu. V případě, že je zákazníkovi poskytováno současně připojení k internetu, má slevu na mobilní telefonní služby a platí „cena s internetem“.

Přehled mobilních hlasových tarifů
Tarif Volné minuty
Volné SMS Volná data cena v Kč včetně DPH
základní cena
cena s internetem
Tarif 35
0 0 0 34,99
33,-
Tarif 99
100
0
0
99,- 94,-
Tarif 199 200 20 0
199,- 189,-
Tarif 299
150
30
300 MB
299,- 284,-
Zdarma ve vlastní síti
129,- 119,-

Po vyčerpání volných minut je hovorné účtováno podle standardního ceníku za volání.

 

Ceník volání v ČR
  cena v Kč včetně DPH
základní cena
cena s internetem
Volání v síti MOBIL21
0,80
0,70
Volání do vlastní pevné sítě
0,80 0,70
Volání do ostatních sítí (mobilních i pevných)
1,49
1,39
SMS ve vlastní síti
1,20 1,-
SMS do ostatních sítí
1,20 1,20
MMS  4,50  3,99

Pro výpočet přesné ceny za hovor je (z hlediska zaokrouhlování) určující cena bez DPH. Účtována je vždy celá 1. minuta hovoru, pak je hovor účtován po 1 sekundě (tarifikace 60+1).

 

Rychlosti služby definované podle VO-S/1/08.2020-9 (součást ceníku)
Technologie Odhadovaná maximální / inzerovaná rychlost
download upload
2G 0,2 mbit/s 0,1 mbit/s
3G 20 mbit/s 5,76 mbit/s
LTE 20 mbit/s 5,76 mbit/s

Inzerovaná rychlost stahování (download) a odesílání (upload) dat odpovídá rychlosti inzerované v ceníku.

Odhadovaná maximální rychlost stahování (download) a odesílání (upload) dat je realisticky dosažitelná maximální rychlost pro konkrétní službu v dané lokalitě v reálných provozních podmínkách, v místě s dostatečnou úrovní signálu vně budov.

Hodnoty uváděných rychlostí odpovídají TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního síťového modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu.

Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut.

Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň k pěti poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 minutám v časovém úseku 60 minut.

Kompletní ceník mobilních telefonních služeb

Vzor smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Vzor specifikace telekomunikačních služeb
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné do 30.4.2021
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné od 1.5.2021
Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

 

 

IPTV televizní vysílání

IPTV je technologie šíření televizního vysílání přes internet. Provozovatelem a poskytovatelem televizního vysílání je společnost Sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČO: 01607910.
Služba IPTV je šířena prostřednictvím námi provozované sítě elektronických komunikací, pro tuto službu jsme objednávkové a inkasní místo. Samotná smlouva o poskytování služby IPTV sledovanitv.cz je uzavřena mezi zákazníkem a společností sledovanitv.cz s.r.o.

Z licenčních důvodů je možné IPTV zprostředkovat pouze pro zákazníky, kteří mají zřízenou přípojku k internetu přes síť BurgNET. Ke každému paušálu na poskytování připojení k internetu je možné zřídit pouze jednu přípojku IPTV a to pouze na osobu, se kterou je sepsána smlouva na poskytování telekomunikačních služeb.

Pro spolehlivý provoz IPTV je nutná přípojka bezdrátovou technologií v pásmu 5,5 GHz nebo připojení pevnou sítí (ethernetovou nebo optickou).
V případě internetového připojení přes pevnou optickou nebo ethernetovou síť je vysílání příslušných kanálů dostupné ve FullHD kvalitě.

Základní služba je přípojka s balíčkem START a umožňuje sledovat v jednom okamžiku dva televizní streamy na PC nebo přenosném zařízení (chytrý telefon, tablet). Znamená to, že můžete sledovat dva (libovolné) TV programy na dvou (libovolných) zařízeních. Podporovány jsou operační systémy Windows, Mac OS X, Linux, Android 4.1+, iOS 10+, Windows Phone 8+. Balíček START je možné rozšířit o další balíčky programů.

Balíčky televizních programů
Balíček cena za měsíc
v Kč včetně DPH
START
75,-
BASIC
349,-
MAX 399,-
MAXI + HBO GO
649,-
HBO
225,-
HBO GO (samostatně) 149,-
HBO + HBO GO 255,-
HBO MAX PACK 279,-
FilmBox + FilmBox OD
139,-
Edisonline OD 155,-
Mých 7 149,-
SPORT 185,-
Sport+ 185,-
FILMOVÝ
129,-
DOKU 95,-
DĚTSKÝ 59,-
Ruský 109,-
RELAXXX 250,-
Ruský 109,-
FilmBox OD (147 filmů)
49,-
Starmax OD (364 filmů) 125,-

 

Rozšíření sledování a doplňkové služby

Služba cena za měsíc
v Kč včetně DPH
Timeshift + nahrávky + NP+
49,-
Nahrávky 120 hodin 85,-
SmartTV 2× 15,-
SmartTV 3× 89,-
Set-top box 2× 15,-
Set-top box Arris 1× 15,-
AppleTV 35,-
Navýšení o 2 streamy 30,-

SmartTV / Set-top box - zpřístupnění příslušného počtu streamů pro sledování vysílání na SmartTV nebo set-top boxu.

Podpora SmartTV: Samsung: modely 2012 a novější

LG:

modely se systémem WebOS, NetCast modely 2012 a novější
Panasonic Viera: modely 2013 a novější
Hisense: modely 2018 a novější (pro modely 2016 a 2017 je aplikace ve vývoji)
přístroje s AndroidTV: plná podpora (do této kategorie patří i set-top box SledovaniTV AndroidTV)

Timeshift + nahrávky + NP+ - Možnost sledování pořadů až 7 dní zpětně, 50 hodin nahrávek a sledování kanálů skupin Nova a Prima kdekoli na území EU.

Ceny Set-top boxů:

SledováníTV Android box IV 2 300,- Kč
SledováníTV AndroidTV box 2 550,- Kč
Motorola Arris VIP 4302 IR
2 450,- Kč
Motorola Arris VIP 4302 Bluetooth
2 700,- Kč

Podmínkou pro používání služby je registrace účastníka na stránkách provozovatele služby.

Po registraci jsou novému zákazníkovi nastaveny na 14 dní na vyzkoušení zdarma balíčky START, SmartTV 2× a Timeshift + nahrávky + NP+.

Ceník TV vysílání včetně přehledu kanálů v jednotlivých balíčcích

 

 

Servis výpočetní techniky

Ceny servisních prací
Služba Cena v Kč
bez DPH s DPH
Hardware a montáž PC
Přidání/výměna komponenty nebo periferie bez instalace software
přidání / výměna součásti PC nevyžadující instalaci software (RAM, CPU, chladič,...)
100,- 121,-
Přidání/výměna komponenty nebo periferie s instalací software
instalace a konfigurace součásti PC vyžadující instalaci software (VGA, HDD, tiskárny,..)
200,- 242,-
Diagnostika závady včetně zjištění ceny vadných komponent v PC
diagnostika, lokalizace vadné komponenty v PC, návrh postupu řešení a ceny opravy
200,- 242,-
Test funkčnosti komponenty
diagnostika, test funkčnosti jednotlivé HW komponenty
100,- 121,-
Sestavení PC – záruka na PC dle komponent
montáž, zahoření, instalace OEM software
záruka na PC dle komponent, záruka na práci technika 2 roky
500,- 605,-
Sestavení PC – záruka na PC 36 měsíců
montáž, zahoření, instalace OEM software
záruka na celé PC 3 roky, záruka na práci technika 3 roky
900,- 1 089,-
Práce technika na hardware / 1 hod.
ostatní práce na HW neuvedené v předchozích kategoriích - základní hodinová sazba
350,- 424,-

 

Software

Instalace MS Windows
instalace operačního systému MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 včetně všech ovladačů a aktualizací.
800,- 968,-
Instalace aplikačního software
standardní instalace (Office, antivirový software, Corel Draw,…)
200,- 242,-
Instalace a základní konfigurace serverového operačního systému
instalace a základní konfigurace operačního systému MS Windows Server, Small Business Server, Novell, UNIX…
5 000,- 6 050,-
Odvirování PC
antivirová kontrola včetně odvirování PC a odstranění spyware
300,- 363,-
Obnova smazaných dat
v ceně je obnova max. 100 souborů nebo max. 2 GB dat
Cena za obnovu smazaných souborů je účtována buď za počet obnovených souborů nebo za objem obnovených dat, podle toho, která vyjde jako nižší.
200,- 242,-
cena za obnovení každého dalšího započatého GB dat 10,- 12,-
cena za obnovení každých dalších 100 souborů 20,- 24,-
Dohledání, download a vypálení ovladače/aktualizace na CD
dohledání a stažení ovladače, aktualizace programů atp. z internetu a vypálení na CD-R médium (včetně 1ks média)
200,- 242,-
Práce technika na software / 1 hod. - základní SW na stanicích
ostatní práce na základním SW (operační systém, běžný kancelářský software)
350,- 424,-
Práce technika na software / 1 hod. - specializovaný a serverový SW
práce na spec. SW pro stanice a serverovém SW (MS Server, UNIX, firewally, VPN,…)
600,- 726,-

 

Ostatní služby

Preventivní prohlídka PC
kontrola kabeláže, chlazení, uchycení karet a mechanik, vyčištění od prachu, antivirová kontrola, údržba operačního systému
500,- 605,-
Klonování HDD 1:1
vytvoření přesné kopie všech dat a programů z jednoho HDD na druhý
300,- 363,-
Záloha dat na CD-R, DVD±R, BlueRay
záloha vybraných dat z HDD na CD-R, DVD±R nebo BlueRay médium včetně 1 ks média
250,- 303,-
Další médium CD-R, DVD±R nebo BlueRay pro zálohu dat 50,- 61,-
Výjezd technika - cena za 1km
výjezd technika - cena za kilometr (v ceně je započítán čas technika strávený na cestě)
7,- 8,50
Doručení PC k zákazníkovi
doprava počítače k zákazníkovi (bez instalace a předvedení)
zdarma
Komfortní doručení PC k zákazníkovi
Vybalení, zapojení a předvedení PC u zákazníka, základní zaškolení obsluhy
400,- 484,-
Technická podpora
technická podpora po telefonu, ICQ nebo e-mailem
zdarma

 

 

Administrace informačních systémů

Zpoplatnění administrace pracovních stanic, serverů a počítačových sítí je řešeno placením hodinové sazby nebo měsíčních paušálních poplatků se zvýhodněným tarifem.

Ceny administračních prací
Služba volné hodiny Měsíční paušál v Kč Cena za hod. navíc v Kč
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Administrace pracovních stanic
Základní hodinová sazba 0 0,- 0,- 350,- 424,-
Admin K4 4 1 275,- 1 543,- 315,- 381,-
Admin K8 8 2 300,- 2 783,- 275,- 333,-
Admin K16 16 4 100,- 4 961,- 225,- 272,-
Admin K32 32 7 000,- 8 470,- 175,- 212,-
Administrace serverových systémů
Základní hodinová sazba 0 0,- 0,- 600,- 726,-
Admin S4 4 2 180,- 2 638,- 540,- 653,-
Admin S8 8 3 900,- 4 719,- 470,- 569,-
Admin S16 16 7 000,- 8 470,- 380,- 460,-
Admin S32 32 12 000,- 14 520,- 300,- 363,-