Novinky

12. března 2020 - Víceměřice - Kompletní přestavba přípojného bodu u Ševčíků, včetně páteřního spoje z Nezamyslic.

3. března 2020 - Nezamyslice - Výměna hlavního routeru. Použito zařízení Net-X vyvinuté na VUT Brno.

18. února 2020 - Nezamyslice - Přestavba spoje z kostela na bytovku Vyškovská 416 do technologie 60 GHz s propustností 1 gbit/s.

21. ledna 2020 - Dřevnovice - Modernizace spoje z MŠ na Útěky.

17. října 2019 - Nezamyslice - Přestavba spoje z kostela na Mlýnskou do technologie 80 GHz s propustností 1 gbit/s.

16. října 2019 - Koválovice - Modernizace přípojného bodu.

31. července 2019 - Nezamyslice - Dokončení přepojení na optiku všech zákazníků, u kterých to bylo možné.

9. dubna 2019 - Hradčany - Přestavba přípojného bodu v Hradčanech.

21. února 2019 - Nezamyslice - Vypnutý historicky nejstarší přípojný bod v technologii 2,4 GHz na ulici Nádražní.

29. ledna 2019 - Nezamyslice - Spuštěn nový přípojný bod v ulici Komenského.

26. listopadu 2018 - Nezamyslice - Dokončení stavby optické sítě ve zbytku ulice Nezamyslova a v části ulice Tjabinova.

7. července 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z mikrovlnného spoje do optiky. Konektivita do sítě tak je k dnešnímu dni 2× 1 gbit/s, jedná se o dvě zálohované konektivity, jedna do peeringového uzlu VUT Brno, druhá do routeru NWT v Praze.

1. května 2018 - Nezamyslice - Oficiální spuštění další části optické sítě. Připojení na optiku je tak dostupní v celé lokalitě Trávníky, na Náměstí děk. Fr. Kvapila a v části ulice Nezamyslova.

20. dubna 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z bytovky na ul. 1 máje na retranslaci na kostele. Do této doby byla optická síť připojená pomocí dvou mikrovlnných 80 GHz spojů v kaskádě za sebou, teď byl jeden z nich nahrazen optickou trasou.

Kontakt

Zbyněk Burget
Mlýnská 397
Nezamyslice u Prostějova
798 26

Telefon:
588 580 000-1
739 930 931

E-mail:
info(at)burgnet.cz

Údaje o firmě v registru firem

Přihlášení

Změny v podmínkách pro poskytování telekomunikačních služeb od 1.4.2020

Ke dni 1.4.2020 vstupuje v platnost novela zákona č. 127/2005 Sb. „O elektronických komunikacích“. Tato novela přináší pro zákazníky několik důležitých změn:

Vypovědět smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb může uživatel kdykoli, bez ohledu na časový závazek. Pouze v případě, kdy smlouvu vypoví do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, bude zákazníkovi účtována pokuta za předčasnou výpověď ve výši 5% měsíčního paušálu za každý měsíc do konce časového závazku smlouvy. Pokud bude smlouva vypovězena později, než za 3 měsíce po uzavření smlouvy, proběhne ukončení smlouvy bez jakékoli sankce. Toto platí pro všechny fyzické osoby i pro fyzické osoby podnikající. V platnosti zůstává délka výpovědní lhůty 30 dní od doručení výpovědi.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni ukončit bezplatné zřizování přípojek k internetu. Nutnost platby za zřízení přípojky je pak novým zákazníkům kompenzována slevou z měsíčního paušálu.

Druhá důležitá změna se týká přenosu telefonních čísel. A to jak pevných, tak mobilních. V současnosti se pevná telefonní čísla přenášejí jinak, než mobilní. Nově se na ně pohlíží úplně stejně. V procesu přenosu se tedy nerozlišuje, jestli přenášíte pevné nebo mobilní telefonní číslo. Přenos všech telefonních čísel je zdarma. Změnil se rovněž způsob přenosu telefonních čísel. Nově bude ke každému telefonnímu číslu vygenerován tzv. ověřovací kód zákazníka (OKU) a tento kód bude povinně součástí smluvní dokumentace. Všem stávajícím zákazníkum tedy bude tento kód ke všem číslům vygenerován, ke všem novým a nově přeneseným číslům bude zapsán přímo do smluvních dokumentů. Při přenosu telefonního čísla pak tento kód zákazník sdělí novému operátorovi a opouštěného operátora nemusí vůbec kontaktovat. Vše za něj vyřídí operátor nový.
Zkrátila se i doba pro přenesení telefonního čísla, nově je přenos možné zvládnout za 2 pracovní dny.

Z výše uvedených důvodů musely být změněny i Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a Podmínky služby přenositelnosti telefonních čísel. Nové znění obou dokumentů si můžete přečíst na výše uvedených odkazech.