Novinky

14. února 2023 - Dřevnovice - Drobná přestavba přípojného bodu na mateřské škole.

13. února 2023 - Nezamyslice - Drobná přestavba přípojného bodu na kostele.

27. října 2022 - Tištín - Výměna problematického 10 GHz spoje do Tištína na jednotky Alcoma.

23. září 2022 - Mořice - Sprovoznění optiky na Vrchoslavské.

20. května 2022 - Nezamyslice - Sprovoznění optiky na západní straně ulice Nádražní.

17. května 2022 - Nezamyslice - Sprovoznění páteřní optické trasy přes Nezamyslice. Veškerá kritická technologie byla přemístěna do serverovny. Všechny spoje po Nezamyslicích tak už běží na optice.

16. května 2022 - Dřevnovice - Sprovoznění sítě na KODUSu.

15. ledna 2022 - Nezamyslice - Dokončeny všechny změny v HW i SW konfiguraci po přechodu na připojení přes VUT Brno. O konektivitu se nyní starají dva HW routery net-x připojené ke core switchi tak, že celý systém, je plně redundantní.

20. prosince 2021 - Nezamyslice - Změna poskytovatele konektivity - veškerou konektivitu od dnešního dne máme pouze od VUT Brno. celková konektivita je 3 gbit/s a to dvěma na sobě nezávislými optickými okruhy.

12. března 2020 - Víceměřice - Kompletní přestavba přípojného bodu u Ševčíků, včetně páteřního spoje z Nezamyslic.

3. března 2020 - Nezamyslice - Výměna hlavního routeru. Použito zařízení Net-X vyvinuté na VUT Brno.

18. února 2020 - Nezamyslice - Přestavba spoje z kostela na bytovku Vyškovská 416 do technologie 60 GHz s propustností 1 gbit/s.

21. ledna 2020 - Dřevnovice - Modernizace spoje z MŠ na Útěky.

Kontakt

Zbyněk Burget
Mlýnská 397
Nezamyslice u Prostějova
798 26

Telefon:
588 580 000-1
739 930 931

e-mail: info(at)burgnet.cz

datová schránka: qujrps2

Údaje o firmě v registru firem

Přihlášení

 Vítáme vás na stránkách!

Naše firma se zabývá poskytováním telekomunikačních služeb - připojení k Internetu a telefonní služby v pevné i mobilní síti.

Provádíme budování rozvodů počítačových sítí a to jak metalických, tak i optických.

Dále se zabýváme prodejem a servisem výpočetní a telekomunikační techniky, montážemi kamerových systémů, správou sítí a poradenstvím a službami v oblasti software a hardware.

Doufáme, že zde na stránkách naleznete veškeré informace, pokud se chystáte našich služeb začít využívat.

Pro stávající zákaznky jsou zde umisťovány zprávy o provozu, údržbě a jiných událostech, které se na síti BurgNET udály nebo se v blízké budoucnosti plánují.

 


 

Aktuality:

Změna všeobecných podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb od 1.5.2021

Vzhledem k nabytí účinnosti Všeobecného oiprávnění VO-S/1/08.2020-9, museli jsme opět doplnit někeré pasáže do Všeobecných podmínek. Upřesněny byly především definice kvality poskytovaných služeb přístupu k síti internet v pevné i mobilní síti. Jedná se především o kapitoly č. 4 a 5.

Nové znění Všeobecných podmínek platných od 1.5.2021 si můžete přečíst na tomto odkazu.

Modernizace bezdrátové technologie

Ačkoli v posledních letech hodně investujeme do stavby optické sítě, nesmíme zapomínat ani na stávající technologie bezdrátové. Přece jen tvoří stále drtivou většinu naší sítě (na optice je v současnosti cca 18% zákazníků).

Nejnověji byly modernizovány spoje v Nezamyslicích z kostela na bytovku Vyškovská 416, a na Mlýnskou, takže je v těchto lokalitách dostupná služba plně srovnatelná s optickou sítí. Kompletně modernizován byl přípojný bod ve Víceměřicích u Ševčíků, včetně podávacího spoje, který má tak dnes propustnost 100 mbit.

V nejbližším plánu je výměna spojů z Nezamyslic do Dřevnovic a modernizace přípojného bodu na OÚ ve Víceměřicích. Pouze trošku drhne zásobování potřebnými zařízeními z Číny, tak snad tahle situace nebude trvat příliš dlouho.

Pokud by se vám zdálo, že se u vás připojení nejak zhoršuje a nebo že nedosahuje takové kvality, jakou byste si představovali, dejte prosím vědět. Je možné, že by potřeboval modernizaci i přípojný bod, ke kterému jste připojení, jen my o tom ještě nevíme.

Změny v podmínkách pro poskytování telekomunikačních služeb od 1.4.2020

Ke dni 1.4.2020 vstupuje v platnost novela zákona č. 127/2005 Sb. „O elektronických komunikacích“. Tato novela přináší pro zákazníky několik důležitých změn:

Vypovědět smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb může uživatel kdykoli, bez ohledu na časový závazek. Pouze v případě, kdy smlouvu vypoví do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, bude zákazníkovi účtována pokuta za předčasnou výpověď ve výši 5% měsíčního paušálu za každý měsíc do konce časového závazku smlouvy. Pokud bude smlouva vypovězena později, než za 3 měsíce po uzavření smlouvy, proběhne ukončení smlouvy bez jakékoli sankce. Toto platí pro všechny fyzické osoby i pro fyzické osoby podnikající. V platnosti zůstává délka výpovědní lhůty 30 dní od doručení výpovědi.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni ukončit bezplatné zřizování přípojek k internetu. Nutnost platby za zřízení přípojky je pak novým zákazníkům kompenzována slevou z měsíčního paušálu.

Druhá důležitá změna se týká přenosu telefonních čísel. A to jak pevných, tak mobilních. V současnosti se pevná telefonní čísla přenášejí jinak, než mobilní. Nově se na ně pohlíží úplně stejně. V procesu přenosu se tedy nerozlišuje, jestli přenášíte pevné nebo mobilní telefonní číslo. Přenos všech telefonních čísel je zdarma. Změnil se rovněž způsob přenosu telefonních čísel. Nově bude ke každému telefonnímu číslu vygenerován tzv. ověřovací kód zákazníka (OKU) a tento kód bude povinně součástí smluvní dokumentace. Všem stávajícím zákazníkum tedy bude tento kód ke všem číslům vygenerován, ke všem novým a nově přeneseným číslům bude zapsán přímo do smluvních dokumentů. Při přenosu telefonního čísla pak tento kód zákazník sdělí novému operátorovi a opouštěného operátora nemusí vůbec kontaktovat. Vše za něj vyřídí operátor nový.
Zkrátila se i doba pro přenesení telefonního čísla, nově je přenos možné zvládnout za 2 pracovní dny.

Z výše uvedených důvodů musely být změněny i Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a Podmínky služby přenositelnosti telefonních čísel. Nové znění obou dokumentů si můžete přečíst na výše uvedených odkazech.

Výměna hlavního routeru

Zaznamenali jsme, že ve špičkách začínalo vytížení procesoru hlavního routeru kolem 70%. Hrozilo tak nebezpečí, že by v dohledné době nemusel router stíhat vyřizovat veškerý provoz a bylo zapotřebí vyřešit jeho výměnu za výkonnější zařízení.

Výběr padl na router Net-X vyvinutý na VUT Brno. Protože se jedná o ten nejdůležitější a klíčový prvek celé sítě, který se stará o směrování provozu a spravedlivé rozdělení rychlsoti mezi všechny účastníky, nebyla příprava jeho výměny vůbec jednoduchá. Nejdříve bylo zapotřebí s dodavatelem detailně probrat topologii sítě a způsob rozdělování rychlostí mezii zákazníky, následovala konfigurace a příprava na straně VUT Brno a pak ještě několikadenní příprava doma „na stole“.

Ani tak nebylo přepojení routeru úplně bez problémů. Vše se nakonec podařilo a v úterý 3. března se nový router rozběhl a pracuje spolehlivě. Následovalo pak ještě několik dlouhých dní, kdy bylo potřeba přesně doladit systém rozdělování rychlostí, aby vše fungovalo k plné spokojenosti zákazníků.

Rozšíření optické sítě v Nezamyslicích

Tak se podařilo zprovoznit optiku všude, kde to je v současné dobětechnicky možné. Připojení po otpice je tak možné v celé ulici 1. máje, vyjma obchodů, v celé lokalitě Trávníky, na náměstí, v celé ulici Nezamyslova, jednostranně v ulicích Tjabinova a Generála Svobody.

Stejnou kvalitu linky využívají zákazníci jednostranně na ulici Mlýnská, kam vede spoj o propustnosti 1 gibt/s.

Přednostně se plánuje stavba optické sítě v nové ulici Končiny. Předpokládáme, že se podaří síť položit i zprovoznit v roce 2020 Projekt je zadán ke zpracování, čekáme na něj.

V co nejdřívějším termínu bychom taky chtěli provést protlak pod Hanou. Pak by bylo možné na otpickou síť připojit víc, jak 1/2 ulice Nádražní.