Novinky

12. března 2020 - Víceměřice - Kompletní přestavba přípojného bodu u Ševčíků, včetně páteřního spoje z Nezamyslic.

3. března 2020 - Nezamyslice - Výměna hlavního routeru. Použito zařízení Net-X vyvinuté na VUT Brno.

18. února 2020 - Nezamyslice - Přestavba spoje z kostela na bytovku Vyškovská 416 do technologie 60 GHz s propustností 1 gbit/s.

21. ledna 2020 - Dřevnovice - Modernizace spoje z MŠ na Útěky.

17. října 2019 - Nezamyslice - Přestavba spoje z kostela na Mlýnskou do technologie 80 GHz s propustností 1 gbit/s.

16. října 2019 - Koválovice - Modernizace přípojného bodu.

31. července 2019 - Nezamyslice - Dokončení přepojení na optiku všech zákazníků, u kterých to bylo možné.

9. dubna 2019 - Hradčany - Přestavba přípojného bodu v Hradčanech.

21. února 2019 - Nezamyslice - Vypnutý historicky nejstarší přípojný bod v technologii 2,4 GHz na ulici Nádražní.

29. ledna 2019 - Nezamyslice - Spuštěn nový přípojný bod v ulici Komenského.

26. listopadu 2018 - Nezamyslice - Dokončení stavby optické sítě ve zbytku ulice Nezamyslova a v části ulice Tjabinova.

7. července 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z mikrovlnného spoje do optiky. Konektivita do sítě tak je k dnešnímu dni 2× 1 gbit/s, jedná se o dvě zálohované konektivity, jedna do peeringového uzlu VUT Brno, druhá do routeru NWT v Praze.

1. května 2018 - Nezamyslice - Oficiální spuštění další části optické sítě. Připojení na optiku je tak dostupní v celé lokalitě Trávníky, na Náměstí děk. Fr. Kvapila a v části ulice Nezamyslova.

20. dubna 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z bytovky na ul. 1 máje na retranslaci na kostele. Do této doby byla optická síť připojená pomocí dvou mikrovlnných 80 GHz spojů v kaskádě za sebou, teď byl jeden z nich nahrazen optickou trasou.

Kontakt

Zbyněk Burget
Mlýnská 397
Nezamyslice u Prostějova
798 26

Telefon:
588 580 000-1
739 930 931

E-mail:
info(at)burgnet.cz

Údaje o firmě v registru firem

Přihlášení

Technologie

Připojení k Internetu

Připojení uživatelů v síti BurgNET je v současné době realizováno především bezdrátovými zařízeními. V některých lokalitách je připojení realizováno pomocí pevné metalické nebo optické sítě. V několika dalších lokalitách je optická síť ve výstavbě.

V případě bezdrátového připojení přenos dat probíhá pomocí rádiových mikrovlnných spojů. Podmínkou pro možnost zřízení přípojky je však téměř nutná přímá viditelnost na tzv. přípojný bod, což je rádiový mikrovlnný systém, na který se připojují jednotlivé klientské stanice. V síti BurgNET jsou přípojné body umístěny vždy tak, aby signálem pokud možno pokrývaly celá území obcí, ve kterých je připojení k internetu poskytováno.

Pro bezdrátové připojení koncových účastníků se v síti BurgNET používají technologie pracující v bezlicenčních pásmech 2,4 GHz a 5,5 - 5,7 GHz.

 

Umístění přípojných bodů a použité technologie:

Dobromilice
kostel Dobromilice 2,4 GHz + 5 GHz
Dobromilice 37 5 GHz
Doloplazy
stožár ŽPSV Doloplazy 2,4 GHz + 5 GHz
Poličky 8 2,4 GHz + 5 GHz
Dřevnovice
mateřská škola Dřevnovice 5 GHz
Dřevnovice 43 (Útěky)
5 GHz
Hradčany-Kobeřice
Hradčany 6 5 GHz
Koválovice-Osíčany
Koválovice 82 5 GHz
Osíčany 36 2,4 GHz + 5 GHz
Mořice
zámek Mořice 2,4 GHz + 5 GHz
Nezamyslice
1. máje 361 2,4 GHz + 5 GHz
Komenského 328 5 GHz
kostel Nezamyslice 2,4 GHz + 5 GHz
Nádražní 224 5 GHz
Trávníky 428
5 GHz
Těšice 14 5 GHz
Pavlovice u Kojetína
kostel Pavlovice u Kojetína 2,4 GHz + 5 GHz
Pivín
Pivín 75 2,4 GHz + 5 GHz
Pivín 251 2,4 GHz + 5 GHz
Tištín
kostel Tíštín 2,4 GHz + 5 GHz
Víceměřice
Obecní úřad Víceměřice 2,4 GHz + 5 GHz
Víceměřice 137 2,4 GHz + 5 GHz

 

Oblast pokrytá optickou sítí:

Mořice:
od hlavní křižovatky po konec obce směr Němčice n/H po obou stranách od č.p. 84 po č.p. 50 a od. č.p. 143 po č.p. 152
náves a ulice za zámek od č.p. 21 po č.p. 13 a č.p. 123
ulice „Trávník“ od č.p. 163 po č.p. 180 a od č.p. 74 po č.p. 108
kolem hlavní cesty od Nezamyslic po hlavní křižovatku po pravé straně od č.p. 101 po č.p. 53
ulice za poštou od č.p. 137 po č.p. 191 a č.p. 164

Plánovaná stavba optické sítě v ulici „Za Humny“ se stále odsouvá - je vázaná na opravu chodníků v dané lokalitě.

V roce 2020 by měla být provedena stavba optické sáítě v ulici "Vrchoslavské" současně se stavbou zemního vedení nn a veřejného osvětlení.

Nezamyslice:
kompletně ulice Nezamyslova, Trávníky, Nám. děk Fr. Kvapila; částečně ulice 1. máje od mostu po základní školu, ulice Tjabinova od č.p. 30 po č.p. 34 a od č.p. 44 po č.p. 43, ulice Gen. Svobody od č.p. 51 po č.p. 153 a od č.p. 91 po č.p. 126.

Letos by se měla postavit síť v ulici Končiny. Dále bude následovat levá strana ulice Nádražní (při pohledu od mostu k nádraží). Zde ale bude nejdříve zapotřebí zajistit potřebná povolení pro stavbu propojení sítě pod řekou Hanou. Druhá strana ulice Nádražní by měla následovat co nejdříve. Stavba sítě v ostatních částech městyse bude záviset především na tom, kde budou prováděny opravy chodníků - síť je zapotřebí stavět především v místech oprav, aby pak nebylo nutné do nově postavených chodníků zasahovat.

Objekty, v nichž je připojení k internetu realizováno pomocí pevné metalické sítě:

Doloplazy:
Doloplazy 131, 132 (paneláky)

Dřevnovice:
Dřevnovice 160 - 169 (okály)

Nezamyslice:
Mlýnská 390 - 401
Vyškovská 416

Pevné telefonní služby

V síti BurgNET je možno zřídit telefonní stanici pomocí technologie VoIP. Takováto telefonní stanice není připojena do sítě Telefónica O2, ale do internetu. Hlavní výhodou této služby je, že za telefonní linku neplatíte žádný měsíční paušál, platíte pouze to, co skutečně provoláte. Podstatně však ušetříte i na hovorném, které je velice levné jak v případě tuzemských, tak mezinárodních hovorů.

Vše, co k tomu potřebujete je buď speciální telefonní přístroj pro technologii VoIP nebo klasický telefonní přístroj a tzv. VoIP bránu. Pro spolehlivý provoz telefonních služeb je pak zapotřebí připojení k internetu technologií 5 GHz nebo připojení pomocí pevné (optické nebo metalické) sítě. Technologie v pásmu 2,4 GHz je pro telefonii nevhodná.

O síti

A na závěr několik řádků pro ty, kteří zájem o bližší informace o techoligiích, které jsou požívány v síti BurgNET.

Připojení do Internetu je realizováno optickým okruhem o kapacitě 1 gbit/s do routeru společnosti Nordic Telecom umístěného v CE Colo v Praze. Připojení je zálohováno bezdrátovým spojem v licencovaném pásmu 18 GHz do Němčic n/H, kde je k dispozici druhý optický okruh o kapacitě 1 gbit/s do peeringového uzlu br-ix na VUT Brno.

Hlavní páteřní trasa v Nezamyslicích (z Nádražní 224 na kostel) a spoj z kostela na Mlýnskou jsou zajištěny mikrovlnnými spoji Alcoma v pásmu 80 GHz. Spoj z kostela na Vyškovskou 416 je značky Mikrotik a pracuje v pásmu 60 GHz. Pro trasy do Mořic, Tištína, na stožár v ŽPSV Doloplazy a z Doloplaz do Dobromilic a do Pivína jsou použity mikrovlnné spoje v pásmu 10 GHz značek Alcoma a Summit.

Ostatní páteřní trasy jsou pak realizovány mikrovlnnými spoji pracujícími v pásmu 5,5 - 5,7 GHz a všechny běží na zařízeních Routerboard lotyšské firmy Mikrotik, na stejných zařízeních jsou pak postaveny všechny přípojné body v síti BurgNET.

Switche, které jsou na síti použity, jsou značky Cisco a Edge-core. Optické síě v Mořicích a Nezamyslicích obsluhuje šest optických switchů Edge-core a jeden Raisecom, osazené jsou simplexními singlemode SFP moduly pracujícími na vlnových délkách 1310 a 1550 nm.

O routování a shaping provozu se stará router Net-X vyvinutý na VUT Brno, ostatní služby nutné k provozu sítě běží na serveru s čtyřjádrovým procesorem Intel Xeon a operačním systémem FreeBSD.

Zde si rovněž můžete přečíst Oznámení technických specifikací rozhraní pro připojení koncových zařízení podle § 73, odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích.