Novinky

21. února 2019 - Nezamyslice - Vypnutý historicky nejstarší přípojný bod v technologii 2,4 GHz na ulici Nádražní.

29. ledna 2019 - Nezamyslice - Spuštěn nový přípojný bod v ulici Komenského.

26. listopadu 2018 - Nezamyslice - Dokončení stavby optické sítě ve zbytku ulice Nezamyslova a v části ulice Tjabinova.

7. července 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z mikrovlnného spoje do optiky. Konektivita do sítě tak je k dnešnímu dni 2× 1 gbit/s, jedná se o dvě zálohované konektivity, jedna do peeringového uzlu VUT Brno, druhá do routeru NWT v Praze.

1. května 2018 - Nezamyslice - Oficiální spuštění další části optické sítě. Připojení na optiku je tak dostupní v celé lokalitě Trávníky, na Náměstí děk. Fr. Kvapila a v části ulice Nezamyslova.

20. dubna 2018 - Nezamyslice - Přepojení konektivity optické sítě z bytovky na ul. 1 máje na retranslaci na kostele. Do této doby byla optická síť připojená pomocí dvou mikrovlnných 80 GHz spojů v kaskádě za sebou, teď byl jeden z nich nahrazen optickou trasou.

17. března 2018 - Nezamyslice - Konečně se sešlo počasí, venkovní teplota a časový prostor dodavatelské firmy a podařilo se zafouknout Mikrotrubičky do rovaděčů na ulicích Trávníky, Nezamyslova a na náměstí. Zprovozňování optické sítě v další části Nezamyslic se tak může rozběhnout.

7. března 2017 - Nezamyslice - Spuštění optické sítě v Nezamyslicích. Prozatím je optika dostupná pouze na ulici 1. máje od mostu po školu.

17. ledna 2017 - Nezamyslice - Byl přestavěn spoj z kostela na bytovku 1. máje 361 do technologie 80 GHz.

1. prosince 2016 - Nezamyslice - Byl přestavěn spoj z Nádražní na kostel do technologie 80 GHz.

29. března 2016 - Koválolvice-Osíčany - Na přípojný bod v Koválovicích byla přidána sektorová anténa, která pokrývá dosud problematickou část Osíčan. Byly tím odstraněny problémy s kvalitou připojení k Internetu u několika účastnických přípojek.

4. března 2016 - Koválovice-Osíčany - Byl vyměněn podávací spoj z Tištína do Osíčan na novější technologii.

22. února 2016 - Nezamyslice - Na kostel byla přidána další sektorová anténa, směřující směrem do Nám. děk. Fr. Kvapila. Účastnické přípojky pak byly rozděleny tak, že se znížilo zatížení původního jediného zařízení.

11. února 2016 - Hradčany - Byl vyměněn podávací spoj do Hradčan na novější technologii.

2. února 2016 - Nezamyslice - Na přípojný bod na Nádražní ulici byla přidána sektorová anténa, účastnické přípojky pak byly rozděleny tak, že se znížilo zatížení původního zařízení.

24. června 2015 - Dřevnovice - Byl přestavěn páteřní spoj z mateřské školy na okály.

Kontakt

Zbyněk Burget
Mlýnská 397
Nezamyslice u Prostějova
798 26

Telefon:
588 580 000-1
739 930 931

E-mail:
info(at)burgnet.cz

Údaje o firmě v registru firem

Přihlášení

Technologie

Připojení k Internetu

Připojení uživatelů v síti BurgNET je v současné době realizováno především bezdrátovými zařízeními. V některých lokalitách je připojení realizováno pomocí pevné metalické nebo optické sítě. V několika dalších lokalitách je optická síť ve výstavbě.

V případě bezdrátového připojení přenos dat probíhá pomocí rádiových mikrovlnných spojů. Podmínkou pro možnost zřízení přípojky je však téměř nutná přímá viditelnost na tzv. přípojný bod, což je rádiový mikrovlnný systém, na který se připojují jednotlivé klientské stanice. V síti BurgNET jsou přípojné body umístěny vždy tak, aby signálem pokud možno pokrývaly celá území obcí, ve kterých je připojení k internetu poskytováno.

Pro bezdrátové připojení koncových účastníků se v síti BurgNET používají technologie pracující v bezlicenčních pásmech 2,4 GHz a 5,5 - 5,7 GHz.

 

Umístění přípojných bodů a použité technologie:

Dobromilice
kostel Dobromilice 2,4 GHz + 5 GHz
Dobromilice 37 5 GHz
Doloplazy
stožár ŽPSV Doloplazy 2,4 GHz + 5 GHz
Poličky 8 2,4 GHz + 5 GHz
Dřevnovice
mateřská škola Dřevnovice 2,4 GHz + 5 GHz
Dřevnovice 43 (Útěky)
5 GHz
Hradčany-Kobeřice
Hradčany 6 2,4 GHz + 5 GHz
Koválovice-Osíčany
Koválovice 82 2,4 GHz + 5 GHz
Osíčany 36 2,4 GHz + 5 GHz
Mořice
zámek Mořice 2,4 GHz + 5 GHz
Nezamyslice
1. máje 361 2,4 GHz + 5 GHz
Komenského 328 5 GHz
kostel Nezamyslice 2,4 GHz + 5 GHz
Nádražní 224 5 GHz
Trávníky 428
5 GHz
Trávníky 433
2,4 GHz
Těšice 14 2,4 GHz + 5 GHz
Pavlovice u Kojetína
kostel Pavlovice u Kojetína 2,4 GHz + 5 GHz
Pivín
Pivín 75 2,4 GHz + 5 GHz
Pivín 251 2,4 GHz + 5 GHz
Tištín
kostel Tíštín 2,4 GHz + 5 GHz
Víceměřice
Obecní úřad Víceměřice 2,4 GHz + 5 GHz
Víceměřice 137 2,4 GHz + 5 GHz

 

Oblast pokrytá optickou sítí:

Mořice:
od hlavní křižovatky po konec obce směr Němčice n/H po obou stranách od č.p. 84 po č.p. 50 a od. č.p. 143 po č.p. 152
náves a ulice za zámek od č.p. 21 po č.p. 13 a č.p. 123
ulice „Trávník“ od č.p. 163 po č.p. 180 a od č.p. 74 po č.p. 108
kolem hlavní cesty od Nezamyslic po hlavní křižovatku po pravé straně od č.p. 101 po č.p. 53
ulice za poštou od č.p. 137 po č.p. 191 a č.p. 164

Plánovaná stavba optické sítě v ulici „Za Humny“ se stále odsouvá - je vázaná na opravu chodníků v dané lokalitě.

V roce 2020 by měla být provedena stavba optické sáítě v ulici "Vrchoslavské" současně se stavbou zemního vedení nn a veřejného osvětlení.

Nezamyslice:
kompletně ulice Nezamyslova, Trávníky, Nám. děk Fr. Kvapila; částečně ulice 1. máje od mostu po základní školu, ulice Tjabinova od č.p. 30 po č.p. 34 a od č.p. 44 po č.p. 43, ulice Gen. Svobody od č.p. 51 po č.p. 85.
V letošním roce bude spuštěna další část ulice Gen. svobody.
Dále bude následovat levá strana ulice Nádražní (při pohledu od mostu k nádraží). Zde ale bude nejdříve zapotřebí zajistit potřebná povolení pro stavbu propojení sítě pod řekou Hanou. Druhá strana ulice Nádražní by měla následovat co nejdříve. Stavba sítě v ostatních částech městyse bude záviset především na tom, kde budou prováděny opravy chodníků - síť je zapotřebí stavět především v místech oprav, aby pak nebylo nutné do nově postavených chodníků zasahovat.

Objekty, v nichž je připojení k internetu realizováno pomocí pevné metalické sítě:

Doloplazy:
Doloplazy 131, 132 (paneláky)

Dřevnovice:
Dřevnovice 160 - 169 (okály)

Nezamyslice:
1. máje 361
Mlýnská 390 - 401
Vyškovská 416

Pevné telefonní služby

V síti BurgNET je možno zřídit telefonní stanici pomocí technologie VoIP. Takováto telefonní stanice není připojena do sítě Telefónica O2, ale do internetu. Hlavní výhodou této služby je, že za telefonní linku neplatíte žádný měsíční paušál, platíte pouze to, co skutečně provoláte. Podstatně však ušetříte i na hovorném, které je velice levné jak v případě tuzemských, tak mezinárodních hovorů.

Vše, co k tomu potřebujete je buď speciální telefonní přístroj pro technologii VoIP nebo klasický telefonní přístroj a tzv. VoIP bránu. Pro spolehlivý provoz telefonních služeb je pak zapotřebí připojení k internetu technologií 5 GHz nebo připojení pomocí pevné (optické nebo metalické) sítě. Technologie v pásmu 2,4 GHz je pro telefonii nevhodná.

O síti

A na závěr několik řádků pro ty, kteří zájem o bližší informace o techoligiích, které jsou požívány v síti BurgNET.

Připojení do Internetu je ze sídla firmy realizováno optickým okruhem o kapacite 1 gbit/s do routeru společnosti Libli umístěného v CE Colo v Praze. Připojení je zálohováno bezdrátovým spojem v licencovaném pásmu 18 GHz do Němčic n/H, kde je k dispozici druhý optický okruh o kapacitě 1 gbit/s do peeringového uzlu br-ix na VUT Brno.

Hlavní páteřní trasa v Nezamyslicích (z Nádražní 224 na kostel) a spoj z kostela na Mlýnskou jsou zajištěny mikrovlnnými spoji v pásmu 80 GHz. Pro trasy do Mořic, Tištína, na stožár v ŽPSV Doloplazy a z Doloplaz do Dobromilic a do Pivína jsou použity mikrovlnné spoje v pásmu 10 GHz.

Ostatní páteřní trasy jsou pak realizovány mikrovlnnými spoji pracujícími v pásmu 5,5 - 5,7 GHz a všechny běží na zařízeních Routerboard lotyšské firmy Mikrotik, na stejných zařízeních jsou pak postaveny všechny přípojné body v síti BurgNET.

Switche, které jsou na síti použity, jsou značky Cisco a Edge-core. Optické síě v Mořicích a Nezamyslicích obsluhují dva optické switche Edge-core a Raisecom osazené simlexními singlemode SFP moduly pracujícími na vlnových délkách 1310 a 1550 nm.

O routování, shaping provozu a o ostatní služby nutné k provozu sítě se stará server s čtyřjádrovým procesorem Intel Xeon a operačním systémem FreeBSD.

Zde si rovněž můžete přečíst Oznámení technických specifikací rozhraní pro připojení koncových zařízení podle § 73, odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích.